Hướng dẫn tra cứu booking
Bạn có thể tra cứu booking qua các cách sau:

1. Chọn lịch ngày mà bạn muốn đặt chổ để tìm ra những dịch vụ đáp ứng được.

2. Chọn khoảng giá tiền mà bạn muốn

3. Lọc theo giá (price) hoặc theo tên (Name) và tăng dần hoặc giảm dần

4. Bạn có thể chọn xem nội dung tóm gọn theo “List view” hoặc “Grid view” hoặc xem trên bản đồ “Map view” để chọn khu vực (bên góc phải của booking)

Search


Sort by
Ascending Descending
  • List view
  • Grid view
  • Map view